Mój koszyk

Regulamin

R TRADE Rafał Syrnik (jako marka: Superpools) posiada w swojej ofercie baseny poliestrowe oraz dodatkowy osprzęt. Regulamin obowiązuje dla każdego sprzedanego towaru.

 

1. Założenia ogólne

1.1Klientem z rozumieniu regulaminu są zarówno klienci indywidualni jak i firmy.

1.2Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

 

2. Realizacja umowy

2.1Podane ceny nie są zobowiązująca ofertą; mają one jedynie na celu zachęcenia klienta do zamówienia indiwidualne oferty która jest zobowiązująca.

2.2Superpools wysyła indywidualną ofertę klientowi która obowiązuje maksymalnie 30 dni od daty wysłania; jeżeli w ofercie nie został podany inny termin. W tym okresie klient ma możliwość skożystania z indywidualnej oferty

2.3Dopiero "zamówienie" jest dokumentem wiążącym pomiędzy Superpools, a klientem

2.4Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, wysokość oraz termin płatności jest zawarty w zamówieniu

2.5Superpools ma możliwość anulowania zamówienia jeżeli klient nie wpłaci zaliczki w wyznaczonym terminie

2.6Superpools ma prawo anulować zamówienie do 7 dni od ustalonej daty dostawy

 

3. Montaż oraz pielęgnacja basenu

3.1Wszystkie podawane wymiary są wymiarami zewnętrznymi

3.2Wszystkie wymiary mogą się rożnić o +/- 5 cm

3.3Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia przez firmę Superpools raz w roku serwisu technicznej. Koszt takiego serwisu jest indywidualnie ustalany. Brak serwisu technicznego jest równoznaczne z odstąpieniem od gwarancji przez klienta

3.4Superpools nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu, w szczególności za błędnie wykonane prace budowlane, przegrzani jak i wyblaknięcie powłoki

 4. Cena / terminy realizacji umowy

4.1Wszystkie podane ceny są cenami brutto, oraz zawierają odpowiedznią stawkę podatku VAT.

4.2W przypadku przekroczenia granic polski mogą wystąpić dodatkowe opłaty za które odpowiada klient

4.3Wysokość kosztów są indywidualnie wyliczane; ich wysokość nie jest zawarta w cenach na stornie

 

5. Możliwości płatności

Superpools akceptuje jedynie płatności przelewem lub gotówką

5.1W przypadku wyboru płatności przelewem, niezbędne jest dołączenie potwierdzenia przelewu do dokumentów podczas dostawy

5.2W przypadku odbioru własnego istnieje jedynie płatność gotówką w dniu odbioru

 

 6. Warunki dostawy

Jeżeli nic innego nie zostało ustalone pisemnie dostawa odbędzie się w terminie oraz na adres podany przez klienta.

6.1Dostawa odbędzie sie w przeciągu 2-8 tygodni od wpłaty zaliczki przez klienta: jeżeli nie ustalono inaczej

6.2Klient ponosi odpowiedzialność za rozładunek, magazynowanie jak i prawidłowy montaż basenu

6.3Superpools nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe po dostawie

6.4Klient jest zobowiązany do sprawdzenie towaru podczas dostawy w obecności kierowcy, w szczególności:

- czy basen nie jest uszkodzony

- czy towar jest nienaruszony

- czy zamówienie jest kompletne

6.5Po dostawie nie zostaną uwzględnione reklamacje związane z pkt. 6.4 .

6.6Superpools ma prawo zmiany terminu dostawy do 48 h od wcześniej ustalonego terminu bez konsekwencji

 

 7. Postanowienia ogólne

7.1 Klient traci gwarancję w przypadku gdy basen opuści granice polski bez pisemnej zgody Superpools

R Trade Rafał Syrnik
Chmielowice, Opolska 9
46-070 Komprachcice / Polen
E-Mail: biuro@superpools.pl